"Forum Pismaków"

Zaloguj

"Forum Pismaków"

Środa , 01 kwietnia  2009 

Gazetka Gimnazjum nr 11 w Tarnowie najlepsza w Polsce!
„Duch Gimnazjum” ukazuje się w Gimnazjum nr 11 już od 10 lat. Opiekunem młodych dziennikarzy jest p. Monika Gdowska.
Redakcja składa się przede wszystkim z uczniów klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem edukacji medialnej (klasy dziennikarskiej), obok których nie mniej pełni zapału piszą artykuły uczniowie z innych klas.

STOPKA REDAKCYJNA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Redaktor naczelny: Magdalena Świądro
Zastępcy red. naczelnego: Katarzyna Kasprzyk, Katarzyna Zarychta
Dziennikarze: Anna Banasiewicz, Paulina Bubisz, Anna Czosnyka, Patrycja Dalach, Aleksandra Haziak, Katarzyna Kasprzyk, Magdalena Kloch, Weronika Kwater, Wiktor Modelski, Monika Pach, Patrycja Porada, Renata Reichert, Agata Słowik, Magdalena Świądro, Klaudia Walaszek, Karolina Zmarzły, Katarzyna Zarychta
Fotoreporterzy: Magdalena Garstka, Ewelina Lekka, Adrian Pasierbek


Już po raz drugi w tym roku szkolnym redakcja gazetki szkolnej „Duch Gimnazjum” wydawanej w Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w Tarnowie sięgnęła po laury. W listopadzie w Poznaniu zdobyła  „Pałuckie Pióro” oraz tytuły Czasopisma i Redakcji Roku 2008, a 20 marca w Wałbrzychu przyznano jej I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków” i  jednocześnie tytuł  „Mistrza Pismaków 2009”.

Jury konkursu, w skład którego weszli: dr Katarzyna Bocheńska - Włostowska – dziennikarka, pracownik naukowy, autorka wielu książek  (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu) – przewodnicząca oraz członkowie: dr Małgorzata Okupnik (Poznań), Iwona Bucka  - dziennikarka, pisarka - ogólnopolskie pisma kobiece, Paweł Sito – prezes Fundacji Nowe Media (Warszawa), Bianka Jaworska i Marcin Grudzień – Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” (Warszawa), Adrian Kaczmarek – sekretarz red. „Loży” (Poznań), w ocenie brało pod uwagę:
* samodzielność myślenia, odwagę cywilną autorów, przejawiającą się w podejmowaniu istotnych dla społeczności uczniowskiej i szkoły problemów oraz ich obiektywnym prezentowaniu (elegancja, zgodność z prawem, umiejętność dialogu i argumentowania, obiektywizm, okazywanie szacunku dla oponentów, szukanie kompromisu);
* różnorodność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej, jakość tekstów;
* estetykę gazetek (ilustracje, rozmieszczenie tekstów i elementów graficznych, winiety tytułowej i winietek działów, reklam, stopki redakcyjnej, używanie „światła” – wykorzystanie miejsca w gazetce itp.).
* tworzenie gazetki szkolnej o oryginalnym charakterze – bez tekstów i ilustracji zapożyczonych z Internetu i innych mediów.

            Po lekturze 240 gazetek nadesłanych ze wszystkich województw okazało się, że „Duch Gimnazjum” zdobył najwyższe oceny jurorów.

            W nagrodę trzyosobowa delegacja redakcji w dniach 18-20 marca uczestniczyła  w warsztatach dziennikarskich Młodzieżowej Akcji Multimedialnej organizowanych przez Fundację Nowe Media z Warszawy oraz w warsztatach pisarskich prowadzonych przez Katarzynę Grocholę.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.